Stočarstvo
 

Početna / Home

O časopisu / About

Cilj i područje objavljivanja

Časopis „Stočarstvo“ je pokrenut 1946. godine i izlazi sve do danas, šest puta godišnje do 2008. godine, a od 2009. godine četiri puta godišnje.

Do 2010. godine glavni urednik časopisa je Prof.dr.sc. Pavo Caput. To je znanstveno-stručni časopis za unapređenje stočarstva. Glasilo je Hrvatskog agronomskog društva.

Objavljuje izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja, pregledne članke, izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima i stručne radove iz reprodukcije, uzgoja i korištenja gospodarskih vrsta domaćih životinja. Radovi se objavljuju na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Izlaženje časopisa podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Radovi objavljeni u „Stočarstvu“ referiraju se u svjetskim bazama podataka i u referalnim časopisima CAB, Agricola, Agris, FSTA, World Translation Indeks, Animal Breeding Abstract i drugima.

Učestalost izlaženja: 4

Područja pokrivanja: Agronomija, Biotehnologija

Prava korištenja:

Pravo korištenja rezultata ograničeno je obveznim navođenjem autora i časopisa


Etika i zlouporaba publikacije

 

 

Aim and scope

Journal "Stockbreeding" was first published in 1946. Since then it has been continuously published.

It is supported by the Ministry of Science, Education an Sports of Republic of Croatia. „Stockbreeding˝ is scientific and professional journal for the improvement of the stockbreeding. The journal publishes original scientific papers, short communications, review articles, conference papers from scientific and professional conferences and professional papers from the field of reproduction, breeding and exploitation of stock. Articles can be published in Croatian or English.

Papers published in „Stockbreeding“ are referred to in: CAB, Agricola, Agris, FSTA, World Translation Index, Animal Breeding Abstract i and others frequency (annually): 4

Scientific areas: Agronomy, Biotechnology

Rights:

Copyrights limited obligatory quotation STOČARSTVO (STOCKBREEDING) and author`s name.


Publication Ethics and Publication Malpractice Statement